Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X

Nyheter i versjon X

Denne gangen er det ingen grunnleggende tekniske endringer i forhold til forrige versjon. Dette fører til at versjon X (eller "10" om man vil) har forbedret og utvidet funksjonalitet mens den beholder kompatibilitet med tidligere versjoner (versjon 8 og 9).

De viktigste endringene er:

Enklere sikkerhetskopiering / flytting av bibliotek
Man har nå mulighet for å samle alle filer og mapper knyttet til et EndNote-bibliotek til én enkelt fil. Dette letter sikkerhetskopiering og flytting av bibliotek betraktelig sammenliknet med tidligere utgaver.
Les mer om dette her.
 
Bedre håndtering av PDF-filer
Det er åpnet for en mer fleksibel og enklere måte å knytte PDF-filer til referanser. Programmet støtter nå "dra-og-slipp"-metoden. I tillegg kan man velge om det skal lenkes til eksterne dokument, eller om filene skal kopieres og lagres som en del av selve EndNote-biblioteket.
Les mer om dette her.
 
Bedre søkemuligheter
Søkemulighetene er utvidet med flere operatorer.
Les mer om søking her.
 
Forbedringer i grensesnittet
Det er foretatt diverse forbedringer i grensesnittet som skal gjøre det enklere og mer hensiktsmessig når man jobber med referansene i selve EndNote-programmet. Alfabetisk organisering av referansetypene gjør det lettere å finne fram, antall kolonner som vises i listevisningen er utvidet fra fem til åtte, kommandoen Hide Empty Fields gir bedre oversikt når man står i en referanse.
 
Mer av alt
Den siste versjonen følger de foregående ved at man stadig legger til flere referansetyper, stiler, oppkoblingsfiler og importfiltre.
 
Støtte for EndNote Web
Den kanskje største nyheten denne gangen gjelder strengt tatt ikke selve EndNote-programmet, men introduksjonen av et annet program, nemlig EndNote Web. Den foreliggende versjonen har innebygd funksjonalitet for utveksling av referanser mellom EndNote og EndNote Web.
Mer info om EndNote Web følger senere.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 11.01.08 av ea.
til denne siden.