Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X

Hente programmet / installasjon

Om lisensene

Universitetsbiblioteket har tegnet en sk. site-lisens på bruk av bl.a. referansehåndteringsprogrammet EndNote. Dette betyr i praksis at alle UiBs ansatte og studenter kan benytte programmet både i jobb-/studiesammenheng og til hjemmebruk.

Hente programmet

Dersom man trenger EndNote på jobb-maskinen kan man kontakte IT-avdelingens brukerstøttegruppe (BRITA) slik at de kan installere det for en. Til bruk på maskiner utenfor UiB kan man enten laste ned programmet fra nettet (https://tjinfo.uib.no/program) eller låne en CD på IT-avdelingen. EndNote finnes både for Mac og PC.

Installasjon

Om man benytter en lånt CD med programmet til å installere kan man enkelt følge veiviseren som følger med installasjonsprogrammet og velg alle standardvalg. I tillegg bør man etter installasjonen laste ned tilleggsfilene fra IT-avdelingens programsider (https://tjinfo.uib.no/program)  for å få med oppkoblinger ol. til de basene UB betaler for.

Dersom man ber om at installasjonen foretas for en på ens "jobb-maskin" er det i prinsippet ingen ting man behøver å gjøre utover å gi beskjed om at man vil EndNote.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 11.01.08 av ea.
til denne siden.