Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X : Funksjonalitet

Kobling til fulltekst

Det er i mange tilfeller ønskelig å ha en kobling fra referansene til selve arbeidet i det refereres til, eller til andre filer som har relevans i forhold til referansen.
EndNote tilbyr tre muligheter for å opprette en slik kobling.

Lenke til PDF

I feltet Link to PDF kan man legge inn lenke til en fil man f.eks. har liggende på sin egen datamaskin. Selv om feltet opprinnelig var tenkt brukt til lokale (PDF-)filer, er det ingenting i veien for å bruke det til å koble seg til både filer på servere andre steder eller andre filer enn PDF-filer.

Lenking til lokale filer: Velg PDF fra References-menyen. Velg deretter Link to PDF.
Velg filen du ønsker å lenke til.
Lenking til filer på andres servere: Velg PDF fra References-menyen. Velg deretter Link to PDF. Kopier eller skriv inn webadressen
[Andre måter kan også brukes; høyreklikk i referansen og velg Link to URL / Link to PDF, eller så går det an å bruke "dra-og-slipp"-metoden.]

For å gå til fulltekstutgaven (eller hva man nå velger å lenke til) kan man enten plassere markøren i ønsket lenke og velge PDF fra References-menyen og deretter Open PDF, eller rett og slett dobbeltklikke på den aktuelle lenken.

Man har valget mellom å lenke til PDF-filer som ligger på egen maskin / på nettet, eller å kopiere PDF-filene slik at de blir en integrert del av ens eget EndNote-bibliotek.
For å gjøre det siste velger man PDF fra References-menyen, og deretter Convert PDF Links to Relative Links.
NB: Husk at EndNote-biblioteket kan blir ganske stort om det er mange PDF-filer involvert.

Lenke til URL

Dette feltet fungerer i stort sett likt med feltet over. Unntaket er at filene man lenker til ikke kan importeres til å bli en del av EndNote-biblioteket. På den annen side kan man skrive inn lenken direkte i feltet uten å gå veien om noen menyvalg.
Ved import fra eksterne baser vil evt. fulltekstlenker legges i dette feltet.
I tillegg til å åpne lenken som angitt over for PDF, kan man  gå til den første lenken i feltet ved å trykke tastekombinasjonen Ctrl+G.

OpenURL Link

En veldig nyttig funksjon i EndNote X er muligheten for å lage seg et automatisk søk etter evt. fulltekstutgave av et referert arbeid. Det som da skjer er at programmet bruker opplysningene i referansen til å søke etter  opplysninger på en angitt server som tilbyr denne typen tjenester.
For å kunne bruke OpenURL Link-funksjonen må først denne tjenesten være slått på i EndNote-programmet. Deretter kan man søke etter fulltekst og andre tjenester knyttet til referansen ved å velge URL fra References-menyen, og deretter velge OpenURL Link.

Fremgangsmåte for å aktivere OpenURL-funksjonen

  • Velg Preferences fra Edit-menyen
  • Velg kategorien OpenURL/PDF
  • Kryss av for Enable OpenURL

Behold resten av oppsettet slik det er, eller fyll ut følgende for å ta del i tilleggstjenester som tilbys studenter og ansatte ved UiB:

  • Skriv http://sfx.uib.no i feltet OpenURL Path
  • Endre første delen i feltet Argument slik at det begynner med
    ?sid=sfx&aufirst

Nå kan man søke etter fulltekst og andre tjenester knyttet til en hvilken som helst referanse. Dobbelklikk på en referanse, og velg OpenURL Link fra References-menyen.

NB! Funksjonen Open URL Link må ikke forveksles med funksjonen Open URL. Open URL krever at det ligger data i URL-feltet for referansen, og åpner denne lenken. Open URL Link derimot generer lenker som viser til fulltekst, til beholdning i bibliotekkatalogen og til andre tjenester knyttet til denne referansen.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 11.01.08 av ea.
til denne siden.