Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X : Spørsmål/problemstillinger

Kompatibilitet med tidligere EndNote-versjoner?

Svar:

Mellom versjon 8, 9 og X:
EndNote 8 og EndNote 9 er fullt og helt kompatible seg i mellom. Man kan altså uten problemer gå fra en versjon til en annen uten konvertering av basen. Et lite moment man likevel må huske er at det blir lagt til nye referansetyper i hver versjon slik at stiler ol. i en eldre versjon ikke tar høyde for disse.

Mellom versjon 5-7 og X:
Man kan åpne bibliotek fra tidligere versjon i versjon X. Disse vil da bli konvertert til det nye tegnsettet/formatet. Sjekk alltid om spesialtegn ol. blir konvertert rett.
Bibliotek fra versjon X kan ikke åpnes i tidligere versjoner. Referansene må da eksporteres fra versjon X og importeres til den tidligere versjonen via f.eks. RIS-formatet. Man vil ikke beholde id-nummerereingen i basen. (Dette kan medføre at referanser i Word-dokumenter ikke kjennes igjen umiddelbart.)

Anbefalingen er derfor at man går over til versjon X samtidig dersom man har et samarbeidsprosjekt med flere aktører.

Stiler, importfiltre og oppkoblingsfiler virker uavhengig av versjon.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 11.01.08 av ea.
til denne siden.