Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X : Spørsmål/problemstillinger

Jeg får ikke opp EndNote-verktøylinjen i Word

Løsning:

Verktøylinjen i Word som sørger for forbindelsen til EndNote baserer seg på såkalte makroer som må være på plass og aktivert. Dette skal skje av seg selv ved installasjon av programmet forutsatt at Word er installert før EndNote og at man har rettigheter nok til å kjøre makroene.
Når dette av en eller annen grunn ikke fungerer kan man kopiere makroene manuelt.

Fremgangsmåte:

 • Åpne utforskeren og gå til programkatalogen til EndNote (typisk plassering er "c:\program files\EndNote X")
   
 • Kopier filene EN10CWYW.dot, EN10Cwyw.wll og ENWebCwyw.dot om du bruker Word 2000 for Windows
  eller
  EN10CWYW.dot, EN10Cwyw.WordXP.wll og ENWebCwyw.dot om du bruker WordXP 2003  eller Word 2007 for Windows
  eller
  EndNote 10 CWYW Commands.dot og EndNote 10 CWYW Word X til Word X for Mac
  eller
  EndNote 10 CWYW Commands.dot og EndNote 10 CWYW Word 2004 til Word 2004  for Mac
   
 • Lim filene inn i oppstartkatalogen til Word
  (Denne  finner du under menyvalget:
  Verktøy
  -> Alternativer -> Filplassering -> Oppstart
  - typisk plassering er c:\ documents and settings\[bruker]\microsoft\word\startup)

Ved en omstart av Word skal nå verktøyraden være på plass og vel fungerende.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 11.01.08 av ea.
til denne siden.