Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X : Funksjonalitet

Sikkerhetskopiering / flytting av basen

Det er endelig mulig å samle alle filer som utgjør et EndNote-bibliotek til én enkelt fil. Dette er svært nyttig når man vil ta en sikkerhetskopi ("backup"), vil sende biblioteket som vedlegg til en e-post eller rett og slett vil flytte det fra et lagringssted til et annet.

Fremgangsmåte:

  • Velg Send to Compressed library fra File-menyen
  • Angi deretter filnavn og plassering for det komprimerte biblioteket.

Den nye filen får endelsen ".enlx" og åpnes som om den var en vanlig EndNote-fil. Når programmet åpner denne typen filer vil det lage en fil med endelsen ".enl" og en dertil hørende mappe med endelsen ".Data" som inneholder alle filer som var knyttet til biblioteket i utgangspunktet. Referansenumrene og alle andre opplysninger vil forbli som i originalfilen.

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 11.01.08 av ea.
til denne siden.