Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket

      
       - en introduksjon for Mac-brukere  

  Om referansehåndteringsverktøy
Kort om denne veiledningen
Dersom du er helt i startfasen
Nyheter i denne versjonen
  Funksjonalitet i basen
Verktøylinjer
Dublettkontroll
Sortering
Arbeide med deler av baser
Grupper
Søk
Tilpasning av programvinduet
Referansetyper
Hurtigredigering
Gjennomgående endringer
Oppdatering av referanser
Lister / emneord
Kobling til fulltekst og andre filer
Synkronisering med EndNote online
Dele bibliotek / gruppe med andre
Sikkerhetskopiering / flytting av basen
  Legge referanser inn i basen
Skrive inn referanser manuelt
Overføring fra referansedatabaser
Søk via EndNote
Direkte overføring fra baser
Import av PDF-filer
 
  Bruk av dataene utenfor EndNote
Stiler
Lage bibliografier
Samspill mellom Word og EndNote
Samspill mellom Pages og EndNote
EndNote og andre tekstbehandlere
 
Tips, råd og hjelp
Hente programmet / installasjon
Spørsmål / problemstillinger
Kontakt oss for råd og hjelp

 

Veiledning finnes også i en versjon for Windows-brukere

strekOffisiell side
Sist oppdatert 28.09.18 av ea.
til denne siden.