[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote 9


Funksjoner i Word

Det er lagt inn ekstra menyvalg i Word for at samarbeidet med EndNote skal gå best mulig. Alle nye valg i Word gjenspeiles i menyen. Noen innstillinger kan endres i Word mens andre må foretas i EndNote.

Under presenteres kort de ulike verktøyknappene

 Lar deg søke etter referanser i EndNote uten å forlate Word.

 Går til EndNote-programmet.

 Formaterer referanser og generer referanseliste i henhold til valgt stil.

 Setter inn merkede referanser.

 Redigerer sitering/referanse (kun siteringen - referansen endres ikke i
 EndNote).

 Setter inn note. (Brukes kun for stiler som skal ha med noter i
 referanselisten.)

 Tar deg over i EndNote for å redigere den merkede referansen der.

 Fjerner formateringen.

 Fjerner koblingen mellom Word-dokumentet og EndNote-basen.

 Gir mulighet for å lagre alle siterte referanser i en egen EndNote-fil

 Går til figurer (som er satt inn vha EndNote)

 Lager liste over alle figurer (som er satt inn vha EndNote)

 Oppsett for fortløpende formatering av referanser.

 Hjelpfunksjonen (i EndNote).