[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote 9 : Funksjonalitet


Visning

I oversiktsvisningen vil kun 3 felt vises som standard. Det er imidlertid mulig å endre rekkefølgen, utvalget felt og antallet som skal vises. Denne muligheten er nyttig for å få vist aktuelle felt samt ha tilgang til en enkel sortering på hensiktmessige felt.

Endring av visningsfelt:

  • Velg Preferences fra Edit-menyen
  • I kategorien Display Fields kan en angi hvilke felt som skal være med (første kolonne) og hva som skal stå i kolonneoverskriften (kolonnen lengst til høyre).
    [Merk at for Images kan man ikke velge kolonneoverskrift da dette kun er vist som et symbol.]