[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbibliotek : EndNote 9


Litt om denne veiledningen

Denne veiledningen er tenkt brukt som en oppsummering etter et EndNote-kurs, eller som en kort presentasjon av de viktigste funksjonene i EndNote-programmet.

Det er lagt opp til en samling av mange små sider i stedet for lange samlesider innen hvert tema. Dette for at man skal kunne skrive ut det emnet man trenger og ha det lett tilgjengelig når man bruker EndNote.
Sidene er i fortløpende endring så det anbefales at man av og til sjekker at man har en oppdatert utskrift.

I tillegg til denne korte gjennomgangen finnes det en 622 siders manual (på engelsk) som følger med programmet. I denne finner man svar på det aller meste. Filen heter "EndNote.pdf" og ligger i programkatalogen til EndNote.

Forslag til endringer, utvidelser eller rettelser tas i mot med stor takk. Disse bes sendt til: erik.arnesen@ub.uib.no