[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote 9 : Funksjonalitet


Sortering

Sortering foregår enklest ved å klikke på kolonneoverskriften i oversiktsvisningen. Da blir den kolonnen en klikket på sortert i stigende rekkeføle. Et klikk til på samme overskrift gir sortering i avtagende rekkefølge. Det er også mulig å sortere på felter som ikke vises og å angi sortering i flere nivå.

Fremgangsmåte:

Velg Sort References fra References-menyen

Dialogboksen som kommer frem gir mulighet for stigende/avtagende sortering på inntil fem felt samt anledning til å velge nasjonale sorteringsregler. (Velg Norwegian for riktig sortering av æ, ø og å.)