[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote 9
 


Søk via EndNote

Dersom det ikke er viktig å opprettholde avanserte søkefunksjoner el., kan det være en god løsning å bruke søkegrensesnittet i EndNote til å søke i eksterne baser. Da slipper en å huske på formatering, filplassering og annet.

Fremgangsmåte:

  • Velg Connect fra Tools-menyen (eller bruk knappen på  verktøy-raden)
  • Velg Connect... for en liste over baser (baser man har vært inne på tidligere på opp på en hurtigmeny)
  • Når basen er valgt, kommer det opp en søkemeny. Valgene er tilpasses basen man skal søke i.
     
  • Når man skal overføre referanser fra den eksterne basen til EndNote merker man av de ønskede referanser (bruk Ctrl+museklikk for å merke flere av gangen).
  • Klikk på knappen Copy xx References to og velg hvilket bibliotek de skal overføres til.

Vis fremgangsmåte

Se også:
Skrive inn referanser - Import - Direkte overføring fra baser - Hva skal man velge