[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote 9


Nyheter i versjon 8 / 9

De største forandringene i forhold til versjon 7 av EndNote ligger på det tekniske planet. Det er således relativt få endringer i brukergrensesnittet.

De viktigste endringene er:

Unicode
EndNote har nå støtte for utvidet tegnsett. Dette gjør det lettere å skrive inn spesialtegn. Endringen fører imidlertid også til at eldre data må konverteres. Det vil derfor ikke være mulig å lese bibliotek laget i EndNote 8/9 i eldre versjoner. (Det er selvsagt mulig med en eksport/import, men da endres referansenummer.)
 
Ubegrenset antall referanser
Det er ikke lenger noen grense for hvor mange referanser et bibliotek kan inneholde. Det er også utvidet kapasitet for en del av feltene.
 
Utvidet støtte for PDA
Brukere av PDA vil nå oppleve at langt flere modeller kan brukes sammen med EndNote. Fortsatt er det imidlertid en begrensning på kun ett bibliotek av gangen.
 
Feltdefinisjoner, baseoppsett ol. i egne filer
Endelig har det kommet en enkel måte å overføre oppsettet fra en maskin til en annen. For de som har behov for å endre feltutvalg, fortekster ol. på flere maskiner er dette en god nyhet. Oppsettet ligger i filer som er samlet i en mappe pr. bibliotek.
 
Flere og bedre hjelpeskjermer
Man vil oppdage at hjelpefunksjonene er noe utvidet, og at flere dialogbokser har fått et hjelpealternativ. Man vil også gå få opp flere varselbokser enn tidligere.
 
Bedre støtte for tekstbehandling
Versjon 8/9 av EndNote har støtte for Word 2004 for Mac!
 
Anbefaling
Versjon 8 av EndNote er fortsatt befengt med mye småfeil. Det anbefales derfor å benytte versjon 9 dersom man har behov for oppgraderingene. Vær ellers oppmerksom på at versjon 7 er en av de beste EndNote har kommet med... (Denne er imidlertid ikke et godt alternativ for brukere av Word 2004 for Mac, de bør oppgradere til v. 9.)