[/css/ny-marg.htm]
UiB : UB : EndNote 9 : Funksjonalitet i basen : Lister


Importere lister

Man kan importere lister fra andre kilder. (De må være lagret i formatet ren tekst - ANSI - og termene skal være tabulatorseparerte.)
EndNote leveres med 3 lister inneholdene tidsskrifttitler med forkortelser. Disse er svært nyttige dersom man veksler mellom stiler som skal ha full tittel og forkortet tittel. Listene er fagdelte; "Chemical", "Humanities" og "Medical".

Fremgangsmåte:

  • Velg Define Term Lists fra Tools-menyen
  • Velg Journals, og klikk på knappen Import List
  • Bla evt. frem underkatalogen Term Lists under EndNote sin programkatalog (typisk: c:\programfiler\endnote7)
  • Velg deretter den aktuelle listen for ditt fagområde.
    NB! Listene er store, så det kan ta litt tid å importere de.

Se også:
Skrive inn referanser - Aktivere lister - Oppdatere lister