[/css/ny-marg.htm]
UiB : UB : EndNote 9 : Funksjonalitet i basen : Lister


Skrive inn referanser

Så fort en begynner å skrive i et felt hvor det er definert en liste, vil det komme frem forslag fra listen. Dersom ordet ikke finnes i listen fra før vil det bli stående i en annen farge enn den øvrige teksten som et tegn på at ordet er nytt for listen. (Trykk Enter dersom du vil velge en term fra en liste.)
Du kan også få opp en oversikt over innholdet i listen ved å trykke Ctrl+1 (Dette tilsvarer kommandoen for å aktivere lister.)
Denne funksjonen er nyttig for å holde orden på f.eks. en konsekvent bruk av forfatternavn, nøkkelord ol.

Skulle man ha behov for å endre noe som allerede er lagt inn, finnes en nyttig funksjon i form av Endre tekst.

 

 

 

Se også:
Aktivere lister - Oppdatere lister - Importere lister