[/css/ny-marg.htm]
UiB : UB : EndNote 9 : Funksjonalitet i basen : Lister


Aktivere ("åpne") lister

Listene kan aktiveres ("åpnes") manuelt for å sjekke innholdet. Dette er nyttig for å danne seg et inntrykk av hva som ligger i de ulike feltene.

Fremgangsmåte:

  • Velg Open Term Lists fra Tools-menyen
  • En oversikt over lister vil vises da som en undermeny, og en velger den aktuelle.

Se også:
Skrive inn referanser - Oppdatere lister - Importere lister