[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote 9


Legge inn referanser

En referansebase uten referanser har begrenset verdi. Under beskrives fire ulike måter å fylle basen med referanser. Hvilken måte som benyttes bestemmes av hva man finner best ut fra de muligheter man til enhver tid har.
 

 

Hva skal man velge?

Det er dessverre ikke slik at alle disse fire mulighetene er reelle alternativer i alle situasjoner. Som regel er det slik at man har en eller to muligheter alt etter hvilken tilgang man har til de originale referansene. En oversikt over muligheter og fremgangsmåter finnes på: http://www.ub.uib.no/endnote9/import.