[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote 9 : Hjelpesider


Kontakt oss for råd og hjelp

EndNote har gode hjelpesider i programmet, og manualen ligger som en PDF-fil sammen med programmet (EndNote.pdf - 622 sider).

De ulike fakultetsbibliotekene er behjelpelige med å svare på spørsmål dersom det skulle være uklarheter omkring bruken av programmet:

Bibliotek for humaniora
E-post: ubbhf@ub.uib.no

Bibliotek for juridiske fag
E-post: ubbjur@ub.uib.no

 

Bibliotek for realfag
E-post: ubbrb@ub.uib.no

 

Bibliotek for medisinske fag
E-post: ubbmed@ub.uib.no

 

Bibliotek for odontologiske fag

E-post: ubbod@ub.uib.no

 

Bibliotek for psykologi, utdanning og helse

E-post: ubbps@ub.uib.no

 

Bibliotek for samfunnsvitenskap

E-post: ubbsv@ub.uib.no