Ny nettside:

uib.no/ub

UiB : UB : EndNote 9 : Legge inn referanser : Oppkoblingsfiler og importfiltre
 

Overføring av referanser fra MLA Bibliography til EndNote

Det finnes mulighet både for å søke direkte fra EndNote samt å lagre referanser fra MLA Bibliography som deretter importeres i EndNote.

Søk fra EndNote

En sk. oppkoblingsfil for søking i MLA er laget i stand av Universitetsbiblioteket for studenter og ansatte slik at EndNote kan brukes som grensesnitt for søking i basen. (Sitter man utenfor campus vil det være en løsning å koble seg opp via en sk. Proxy-server.)

Fremgangsmåte:

 • Velg Connect fra Tools-menyen (eller bruk knappen på  verktøy-raden)
 • Velg Connect... for en liste over baser (baser man har vært inne på tidligere på opp på en hurtigmeny)
 • Velg "UB-MLA (csa)"
 • Fyll ut søkeskjermen som kommer opp.
 • Når man skal overføre referanser fra den eksterne basen til EndNote merker man av de ønskede referanser (bruk Ctrl+museklikk for å merke flere av gangen).
 • Klikk på knappen Copy xx References to og velg hvilket bibliotek de skal overføres til.

Vis fremgangsmåte

 

Import fra MLA

Søk frem og merk de referansene som er aktuelle å kopiere til EndNote.
Trykk på "Save", og kryss av for hvilke referanser som skal overføres og hvilke felt som skal være med. Husk å sørge for at "Short Labels" er valg som fortekst for feltene.

Ved import i EndNote velges rett filnavn/-plassering og under "Import Option" velges "MLA Bibliography (SP)".

Fremgangsmåte:

I MLA
 • Søk frem og merk av aktuelle referanser i MLA.
 • Klikk på "Save/Print Email Records".
 • Endre fra "Short format" til "Full format"
 • Klikk på "Save"-knappen.
 • Velg filnavn og -plassering.

I EndNote

 • Velg "Import..." fra "File"-menyen

 • Velg rett filnavn/-plassering under "Import Data File"

 • Velg  "MLA Bibliography (SP)" under "Import Option"

Vis fremgangsmåte