Ny nettside:

uib.no/ub

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote 7 : Legge inn referanser

Overføring av referanser fra INSPEC til EndNote

Import fra INSPEC
Søk frem og merk de referansene som er aktuelle å kopiere til EndNote.
Trykk på "Save", og kryss av for hvilke referanser som skal overføres og hvilke felt som skal være med. Husk å sørge for at "Short Labels" er valg som fortekst for feltene.

Ved import i EndNote velges rett filnavn/-plassering og under "Import Option" velges "INSPEC (SP)".