Ny nettside:

uib.no/ub

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote 7 : Legge inn referanser

Overføring av referanser fra Historical Abstracts til EndNote

Import fra Historical Abstracts
Søk frem og merk de referansene som er aktuelle å kopiere til EndNote.
Klikk på "Output Options" og velg "Full Entry", "Tagged Entries" og "ASCII Display" og trykk så "Submit".
Velg deretter "Lagre som"-funksjonen fra nettleseren.

I utgangspunktet finnes det ikke noe importfilter for denne basen i Endnote, så en må kopiere filteret under til rett katalog før referansene kan importeres.
Velg rett filnavn/-plassering og under "Import Option" velges "Historical Abstracts (UB)".
Historical Abstracts (UB).enf