Ny nettside:

uib.no/ub

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote 7 : Legge inn referanser

Overføring av referanser fra ERIC (OCLC) til EndNote

Det finnes mulighet både for å søke direkte fra EndNote samt å lagre referanser fra WorldCat (en av OCLC-basene) som deretter importeres i EndNote.

Søk fra EndNote
Universitetsbiblioteket har laget en sk. oppkoblingsfil for søking i ERIC direkte fra EndNote. Denne vil virke fra alle maskiner på campus (Sitter man utenfor campus vil det være en løsning å koble seg opp via en sk. Proxy-server.)
UB-ERIC (OCLC).enz

Direkte overføring av referanser fra ERIC
Søk frem og merk av aktuelle referanser. Klikk deretter på "Export"
Knappen "Export" i det nye skjermbildet bringer frem den lokale EndNote-installasjonen og spør etter hvilket av dine bibliotek du ønsker å lagre referansene i.

Import fra ERIC
Dersom en sitter på en PC uten EndNote vil prosedyren være som beskrevet ovenfor, men en får opp et skjermbilde med de ferdig formaterte referansene.
Bruk "Lagre som"-alternativet fra nettleseren for å lagre filen.
Ved import i EndNote velges rett filnavn/-plassering og under "Import Option" velges "ERIC (OCLC)".