Ny nettside:

uib.no/ub

UiB : UB : EndNote 9 : Legge inn referanser : Oppkoblingsfiler og importfiltre

Overføring av referanser fra Entomology Abtracts til EndNote

I Entomology Abstracts er det mulig å lagre ønskede referanser som en tekstfil. Denne kan deretter importeres i EndNote.

Fremgangsmåte:

I Entomology Abstracts
  • Søk frem og merk av aktuelle referanser i basen
  • Klikk på "Save/Print Email Records".
  • Endre fra "Short format" til "Full format"
  • Klikk på "Save"-knappen.
  • Velg filnavn og -plassering.

I EndNote

  • Velg "Import..." fra "File"-menyen

  • Velg rett filnavn/-plassering under "Import Data File"

  • Velg  "Entomology Abstracts (CSA)" under "Import Option"

Vis fremgangsmåte