Ny nettside:

uib.no/ub

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote 9 : Legge inn referanser

Overføring av referanser fra EMBASE til EndNote

Det finnes to alternativer for å overføre referanser fra EMBASE til EndNote. Hvilken av de man velger kommer an på hva som passer best i den aktuelle situasjonen.

Direkte overføring av referanser fra EMBASE

Dette er den kanskje beste måten å hente referanser på i og med at man søker i basens grensesnitt, men slipper å forholde seg til mellomlagring med filplassering og formater.

Fremgangsmåte:

 • Søk frem og merk av aktuelle referanser i EMBASE
 • Gå til Result Manager og velg Citation + Abstract + Subject Headings, da får du overført både sammendrag og EMBASE sine emneord.

 • Velg Direct Export

 • Klikk Save

 • Velg filter EMBASE (Ovid), dersom du får spørsmål om det i EndNote

 • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote

Import fra EMBASE

Det kan forekomme situasjoner hvor det ikke er mulig/ønskelig å overføre referanser direkte til EndNote (f.eks. om man sitter på en annen PC enn den man har EndNote på.).

Fremgangsmåte:

I EMBASE
 • Søk frem og merk av aktuelle referanser i EMBASE
 • Gå til Result Manager og velg Citation + Abstract + Subject Headings, da får du overført både sammendrag og EMBASE sine emneord.

 • Velg Reprint/Medlars og Save.

I EndNote

 • Velg "Import..." fra "File"-menyen

 • Velg rett filnavn/-plassering under "Import Data File"

 • Velg  "EMBASE (Ovid)" under "Import Option"

 • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote.