Ny nettside:

uib.no/ub

UiB : UB : EndNote 9 : Legge inn referanser : Oppkoblingsfiler og importfiltre
 

Overføring av referanser fra BIBSYS til EndNote

Det finnes mulighet både for å søke direkte fra EndNote samt å lagre referanser fra BIBSYS som deretter importeres i EndNote.

Søk via EndNote

Fordelene med å søke via EndNote er at man slipper å forholde seg til mellomlagring med filformater ol., og det er mulig å overføre flere referanser i samme operasjon.

Fremgangsmåte:

 • Velg Connect fra Tools-menyen (eller bruk knappen på  verktøy-raden)
 • Velg Connect... for en liste over baser (baser man har vært inne på tidligere på opp på en hurtigmeny)
 • Velg BIBSYS (Norway) eller UB-BIBSYS (Norway) og fyll ut søkeskjermen.
 • Når man skal overføre referanser fra BIBSYS til EndNote merker man av de ønskede referanser (bruk Ctrl+museklikk for å merke flere av gangen).
 • Klikk på knappen Copy xx References to og velg hvilket bibliotek de skal overføres til.

Vis fremgangsmåte

Import

Import fra BIBSYS (ny versjon: http://ask.bibsys.no/ask/)
Det er foreløpig ingen tilfredsstillende mulighet for importering av referanser fra BIBSYS til EndNote.

Import fra den gamle BIBSYS (http://wgate.bibsys.no/search/pub)
Det er mulig å lagre referanser fra BIBSYS som deretter importeres i EndNote. Dessverre har BIBSYS bare mulighet for å lagre én og én referanse.

Fremgangsmåte:

I BIBSYS

 • Søk frem den aktuelle referansen

 • Velg "RIS Import Format"

 • Trykk på "Eksport"-knappen
 • Velg "Lagre som" i nettleseren når den formaterte siden dukker opp.

I EndNote

 • Velg "Import..." fra "File"-menyen
 • Velg rett filnavn/-plassering under "Import Data File"
 • Velg "Reference Manager (RIS)" under "Import Option"

Vis fremgangsmåte