Ny nettside:

uib.no/ub

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote 7 : Legge inn referanser

Overføring av referanser fra Biological Abstracts til EndNote

Det finnes mulighet både for å søke direkte fra EndNote samt å lagre referanser fra Biological Abstracts som deretter importeres i EndNote.

Søk fra EndNote
En oppkoblingsfil for søking i Biological Abstracts er laget i stand av Universitetsbiblioteket for studenter og ansatte slik at EndNote kan brukes som grensesnitt for søking i basen. (Sitter man utenfor campus vil det være en løsning å koble seg opp via en såkalt Proxy-server.)
UB-Biological Abstracts (SP).enz

Import fra Biological Abstracts
Søk frem og merk de referansene som er aktuelle å kopiere til EndNote.
Trykk på Save, og kryss av for hvilke referanser som skal overføres og hvilke felt som skal være med. Husk å sørge for at "Short Labels" er valg som fortekst for feltene.

Ved import i EndNote velges rett filnavn/-plassering og under "Import Option" velges "Biological Abstracts (SP)".