Ny nettside:

uib.no/ub

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote 7 : Legge inn referanser

Overføring av referanser fra ATLA til EndNote

Det finnes mulighet både for å søke direkte fra EndNote samt å lagre referanser fra ATLA som deretter importeres i EndNote.

Søk fra EndNote
En sk. oppkoblingsfil for søking i ATLA Religion er laget istand av Universitetsbiblioteket for studenter og ansatte slik at EndNote kan brukes som grensesnitt for søking i basen.(Sitter man utenfor campus vil det være en løsning å koble seg opp via en sk. Proxy-server.)
UB-ATLA Religion (SP).enz

Import fra ATLA
Søk frem og merk de referansene som er aktuelle å kopiere til EndNote.
Trykk på "Save", og kryss av for hvilke referanser som skal overføres og hvilke felt som skal være med. Husk å sørge for at "Short Labels" er valg som fortekst for feltene.

EndNote-programmet leveres pr. dato ikke med et importfilter for denne basen. Nedenfor vil du finne et som lastes ned i katalogen for filtre før bruk. Deretter velges rett filnavn/-plassering og under "Import Option" velges "ATLA Religion (SP)".
ATLA Religion (UB).enf