Ny nettside:

uib.no/ub

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote 7 : Legge inn referanser

 

Overføring av referanser fra Art Index til EndNote

Import fra Art Index
Søk frem og merk de referansene som er aktuelle å kopiere til EndNote.
Trykk på "Save", og kryss av for hvilke referanser som skal overføres og hvilke felt som skal være med. Husk å sørge for at "Short Labels" er valg som fortekst for feltene.

EndNote-programmet leveres pr. dato ikke med et importfilter for denne basen. Nedenfor vil du finne et som lastes ned i katalogen for filtre før bruk. Deretter velges rett filnavn/-plassering og under "Import Option" velges "Art Index (UB)".
Art Index (SP).enf