[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote 9


Funksjonalitet i basen

I denne avdelingen vil vi ta for oss noen funksjoner som har til formål å gjøre gjennomgående endringer på alle eller deler av referansene i et bibliotek.

Dubletter

Det kan fort komme inn flere referanser til samme artikkel dersom man benytter ulike kilder. Små forskjeller i referansene kan også føre til at det ikke alltid er like greit å luke ut dublettene.

Les mer om Dubletter

Les mer om Sjekke for dubletter

Les mer om Sette kriterier for dubletter

Sortering

For å lette oversikten over referansene i EndNote kan det være smart å sortere de etter kriterier som er hensiktsmessige for den enkelte. Sorteringen man foretar i basen påvirker ikke sorteringen i referanselister og bibliografier.

Les mer om Sortering her.

Visning

I programmet er det mulig å velge hvor mange kolonner som skal vises i referanseoversikten og hva disse kolonnene skal inne holde.

Les mer om Visning her.

Gjennomgående endringer

Med dette menes endringer som foretas i alle referanser i hele biblioteket uten at man behøver å forholde seg til de enkelte referansene. Disse funksjonene er nyttige ved import eller endret registreringspraksis.

Flytte tekst
Det kan være tilfeller hvor man ønsker å flytte innholdet fra et felt over til et annet felt.

Les mer om Flytte tekst her

Endre tekst
EndNote har mulighet for gjennomgående endring i et gitt felt på tvers av basen. Dette kan omfatte å legge til, trekke fra eller erstatte tekst.

Les mer om Endre tekst her.

Lister

Lister en nyttige når man skal sørge for å ha en enhetlig og konsekvent registreringspraksis i eget bibliotek. Listene kan omfatte forfatternavn, tidsskriftnavn, nøkkelord eller et hvilket som helst felt man velger selv.

Les mer om Lister her

Les mer om Skrive inn referanser her.

Les mer om Aktivere ("åpne") lister her.

Les mer om Oppdatere lister her.

Les mer om Importere lister her.