[/css/ny-marg.htm]
UiB : UB : EndNote 9 : Funksjonalitet i basen

Kobling til fulltekst

Det er i mange tilfeller ønskelig å ha en kobling fra referansene til selve arbeidet i det refereres til. EndNote tilbyr tre muligheter for å opprette en slik kobling.

Lenke til PDF

I feltet Link to PDF kan man legge inn lenke til en fil man f.eks. har liggende på sin egen datamaskin. Selv om feltet opprinnelig var tenkt brukt til lokale (PDF-)filer, er det ingenting i veien for å bruke det til å koble seg til både filer på servere andre steder eller andre filer enn PDF-filer. Det går an å lenke seg til flere ulike filer ved å skrive inn henvisningene på hver sin linje.

Lenking til lokale filer: Velg Link to PDF fra References-menyen.
Lenking til filer på andres servere: Kopier eller skriv inn webadressen

For å gå til fulltekstutgaven (eller hva man nå velger å lenke til) kan man enten plassere markøren i ønsket lenke og velge Open PDF fra References-menyen eller rett og slett dobbeltklikke på den aktuelle lenken.

Lenke til URL

Dette feltet fungerer i praksis identisk med feltet over. Det er egentlig bare historiske årsaker til at de opprettholdes som to ulike felt. Ved import fra eksterne baser vil evt. fulltekstlenker legges i dette feltet.
I tillegg til å dobbeltklikke på lenkene kan man gå til den første lenken i feltet ved å trykke tastekombinasjonen Ctrl+G.

OpenURL Link

En veldig nyttig funksjon i versjon 9 av EndNote er muligheten for å lage seg et automatisk søk etter evt. fulltekstutgave av et referert arbeid. Det som da skjer er at programmet bruker opplysningene i referansen til å søke etter  opplysninger på en angitt server som tilbyr denne typen tjenester.
For å kunne bruke OpenURL Link-funksjonen må først denne tjenesten være slått på i EndNote-programmet. Deretter kan man søke etter fulltekst og andre tjenester knyttet til referansen ved å velge OpenURL Link fra References-menyen.

Fremgangsmåte for å aktivere OpenURL-funksjonen

  • Velg Preferences fra Edit-menyen
  • Velg kategorien OpenURL
  • Kryss av for Enable OpenURL

Behold resten av oppsettet slik det er, eller fyll ut følgende for å ta del i tilleggstjenester som tilbys studenter og ansatte ved UiB:

  • Skriv http://sfx.uib.no i feltet OpenURL Path
  • Endre første delen i feltet Argument slik at det begynner med
    ?sid=sfx&aufirst

Nå kan man søke etter fulltekst og andre tjenester knyttet til en hvilken som helst referanse. Dobbelklikk på en referanse, og velg OpenURL Link fra References-menyen.

NB! Funksjonen Open URL Link må ikke forveksles med funksjonen Open URL. Open URL krever at det ligger data i URL-feltet for referansen, og åpner denne lenken. Open URL Link derimot generer lenker som viser til fulltekst, til beholdning i bibliotekkatalogen og til andre tjenester knyttet til denne referansen.