[/css/ny-marg.htm]
UiB : UB : EndNote 9 : Hjelpesider : Vanlige spørsmål/problemstillinger


Basen er slettet / fungerer ikke. Er alt håp ute?

Svar:

Nei, heldigvis har versjon 9 bygget inn en "backup"-mulighet.

Dersom du har basen, men får beskjed om at den er korrupt vil det enkleste være å bruke kommandoen Recover Library under Tools-menyen. (Ta en kopi av basen din før du gjør dette.)

Om du skulle ha kommet til å slette basen og ikke har tilgang til en backup finnes det likevel en mulighet. For hver EndNote-base lages det en fil (f.eks. "test.enl") med en tilhørende mappe  (f.eks. "test.Data").
Lag en tom tekstfil uten noen formatering (f.eks. vha programmet "Notisblokk"), og kall denne det den slettede filen het.
Åpne så den tomme tekstfilen i EndNote, og programmet vil søke å gjenoppbygge basen på bakgrunn av dataene i den tilhørende mappen.
(Om mappen også skulle være slettet/skadet vil denne metoden ikke føre fre.)