[/css/ny-marg.htm]
UiB : UB : EndNote 9 : Hjelpesider : Vanlige spørsmål/problemstillinger


Kompatibilitet med tidligere EndNote-versjoner

Svar:

Mellom versjon 8 og 9:
EndNote 8 og EndNote 9 er fullt og helt kompatible seg i mellom.

Mellom versjon 5-7 og 9:
Man kan åpne bibliotek fra tidligere versjon i versjon 9. Disse vil da bli konvertert til det nye tegnsettet/formatet. Sjekk alltid om spesialtegn ol. blir konvertert rett.
Bibliotek fra versjon 9 kan ikke åpnes i tidligere versjoner. Referansene må da eksporteres fra versjon 9 og importeres til den tidligere versjonen via f.eks. RIS-formatet. Man vil ikke beholde id-nummerereingen i basen. (Dette kan medføre at referanser i Word-dokumenter ikke kjennes igjen umiddelbart.)

Anbefalingen er derfor at man går over til versjon 9 samtidig dersom man har et samarbeidsprosjekt med flere aktører.

Stiler, importfiltre og oppkoblingsfiler virker uavhengig av versjon.