[/css/ny-marg.htm]
UiB : UB : EndNote 9 : Hjelpesider : Vanlige spørsmål/problemstillinger


Jeg får ikke opp EndNote-verktøylinjen i Word

Løsning:

Verktøylinjen i Word som sørger for forbindelsen til EndNote baserer seg på to sk. makroer som må være på plass og aktivert. Dette skal skje av seg selv ved installasjon av programmet forutsatt at Word er installert før EndNote og at man har rettigheter nok til å kjøre makroene.
Når dette av en eller annen grunn ikke fungerer kan man kopiere makroene manuelt.

Fremgangsmåte:

 • Åpne utforskeren og gå til programkatalogen til EndNote (typisk plassering er "c:\program files\endnote9")
   
 • Kopier filene
  EN9CWYW.dot og EN9Cwyw.wll om du bruker Word 2000 for Windows
  eller
  EN9CWYW.dot og EN9Cwyw.WordXP.wll om du bruker WordXP 2003 for Windows
  eller
  EndNote 9 CWYW Commands.dot og EndNote 9 CWYW WordX til Word X for Mac
  eller
  EndNote 9 CWYW Commands.dot og EndNote 9 CWYW Word 2004 til Word 2004  for Mac
   
 • Lim filene inn i oppstartkatalogen til Word
  (Denne  finner du under menyvalget:
  Verktøy
  -> Alternativer -> Filplassering -> Oppstart
  - typisk plassering er c:\ documents and settings\[bruker]\microsoft\word\startup)

Ved en omstart av Word skal nå verktøyraden være på plass og vel fungerende.