[/css/ny-marg.htm]
UiB : UB : EndNote 9 : Funksjonalitet : Gjennomgående endringer


Endre tekst

Ved endring av registreringspraksis kan det være nyttig å legge tekst til et felt, endre en gitt tekst i et gitt felt el. Denne type funksjonalitet er også nyttig for å tilpasse importerte referanser til de man allerede har lagt inn i sitt system.

Endre tekst:

  • Velg Change Text fra Edit-menyen
  • Angi hva som skal erstattes og hvilket felt som skal omfattes

Legge til/slette tekst i et felt:

  • Velg Change and Move Field fra Reference-menyen
  • Angi hva som skal legges til/slettes og hvordan det skal gjøres og hvilke felt som skal omfattes av endringen.

Husk at denne funksjonen kommer i tillegg til de mer avanserte muligheter som ligger i Liste-funksjonene.

 

Se også: Flytte tekst