[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote 9


Bruk av dataene utenfor EndNote

Som regel er det ikke det å ha dataene i basen som er det endelige målet. De skal helst kunne benyttes i en eller annen sammenheng utenfor EndNote.

I hovedsak man man si at det er to ulike bruksmåter for data fra EndNote:

  1. Lage bibliografier
  2. Bruke referanser i forbindelse med skriving av artikler, semesteroppgaver, bøker el.

Lage bibliografier

Denne typen problemstilling kjennetegnes ved at man ønsker å få presentert (et utvalg av) referansene i et gitt format. Arbeidet består således i å velge referanser og deretter velge formatering.

Valg av referanser

  • Man kan merke de ønskede referansene ved å klikke på de mens man holder Shift-tasten nede.
  • Man kan også gjøre et utplukk av referanser dersom man gjør et søk på f.eks. emneord.
    Treffene blir presentert som et subset av basen, og det er da enkelt å behandle dette subsettet for seg.

Når de ønskede referanser valgt, kan de eksporteres, skrives ut eller kopieres til en tekstbehandler. I sistnevnte tilfelle er det viktig å huske å bruke kommandoen "Copy Formatted" under Edit-menyen dersom man ønsker at de skal kopieres med formateringen (se under).

Formatering av bibliografien

Bibliografien kan selvsagt formateres i tekstbehandleren helt etter egen forgodtbefinnende og gjerne én og én referanse for seg, men noe av poenget med EndNote er at programmet kan automatisere denne prosessen langt på vei. Se egen side for mer om "Stiler".

Bruke EndNote i forbindelse med skriving av artikler ol.

Denne prosessen skille seg fra den foregående ved at dataene fra EndNote kobles sammen med tekstdokumentet, men de overføres ikke. Det betyr i praksis at man har en kobling mellom de to programmene som igjen fører til at alle endringer i EndNote automatisk blir rettet i tekstbehandleren.

Funksjoner i Word

Når EndNote installeres på maskinen vil Word få noen nye valg under Verktøy-menyen. Det er også mulig å få disse frem i form av en egen verktøyrad:

Ved hjelp av disse verktøy-knappene skal det være mulig å bruke referansene fra EndNote uten å forlate Word. De siste utgavene av programmene har også funksjonalitet som lar deg se formateringen og referanselisten umiddelbart etter at referansene er satt inn i teksten.

De viktigste / mest brukte knappene er:

Søk etter referanse (får opp et eget søkevindu for å finne referanser i åpent bibliotek)

 Sett inn merket/merkede referanse(r). (Må ha merket disse i EndNote på forhånd.)

 Formater (i henhold til valgt stil)

 Rediger enkeltreferanse (kan f.eks. legge til sidetall, fjerne år/forfatternavn ol. i en sitering i teksten).

Fjerner feltkodene som sørger for en kobling mellom Word og EndNote-basen.
(Se under.)

NB! Dersom man har koblinger mellom Word og EndNote og ønsker å sende fra seg et manuskript er det viktig at man lagrer en versjon av dokumentet som ikke inneholder disse koblingene. I motsatt fall vil ikke mottageren av dokumentet se de dataene som Word henter fra EndNote. Husk likevel på å ta vare på en versjon som har koblingene intakt da dette er nødvendig for å kunne endre stiler el. i etterkant dersom man skulle ha behov for det.