[/css/ny-marg.htm]
UiB : UB : EndNote 9 : Funksjonalitet i basen : Dubletter


Sjekke for dubletter

Det kan fort komme inn flere referanser til samme artikkel dersom man benytter ulike kilder. Små forskjeller i referansene kan også føre til at det ikke alltid er like greit å luke ut dublettene.

Fremgangsmåte:

  • Velg Find Duplicates fra References-menyen
  • Det vil evt. komme opp en liste med alle referanser som anses å ha eller å være dubletter i henhold til kriteriene som er valgt (se Sette kriterier for dubletter).
  • Alle referanser som anses å være dubletter er markert slik at man lett kan f.eks. slette de, flytte de til en annen base eller legge til et nøkkelord.
    (EndNote markerer ikke referansen med lavest referansenummer. Denne oppfattes som originalen.)

Se også: Sette kriterier for dubletter