[/css/ny-marg.htm]
UiB : UB : EndNote 9 : Funksjonalitet i basen : Dubletter


Sette kriterier for dubletter

Siden referansene kan være skrevet inn med små variasjoner fra den ene kilden til den andre, er det nyttig å kunne angi kriteriene for når programmet skal oppfatte to referanser som dubletter.

Fremgangsmåte:

  • Velg Preferences fra Edit-menyen
  • Under kategorien Duplicates kan man krysse av for de feltene som skal sjekkes

 

Se også: Sjekke for dubletter