[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote 9


Direkte overføring fra baser

Enkelte baser kan tilby det beste fra de to foregående alternativene: Man kan søke i basens eget grensesnitt med alle muligheter som ligger der og samtidig overføre referansene uten å gå veien om å angi formater og filplassering.

Fremgangsmåten varierer noe avhengig av hvilken base det gjelder, og de er beskrevet i en egen oversikt.

Fremgangsmåte (for ScienceDirect):

  • Søk frem ønskede referanser i originalbasen
  • Merk av referansene og klikk
  • Sjekk at de ønskede valgene er merket av (Abstracts kommer ikke med som standard), og klikk
     
  • Dersom du har flere referansehåndteringsprogrammer vil du få spørsmål om hvilket du vil bruke. I motsatt fall vil referansen(e) overføres direkte til EndNote
  • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote.

Vis fremgangsmåte

Se også:
Skrive inn referanser - Import - Søk via EndNote - Hva skal man velge