[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket


   - en kort presentasjon (versjon 9)

Om referansehåndteringsverktøy
Litt om denne veiledningen
Dersom du er helt i startfasen
Nyheter i versjon 8 / 9
 
Legge referanser inn i basen
Skrive inn referanser manuelt
Import fra en referansedatabase
Søk via EndNote
Direkte overføring fra baser
Hva skal man velge
 
Funksjonalitet i basen
Dubletter
 1. Sjekke for dubletter
 2. Sette kriterier for dubletter
 3. Sortering
  Visning
  Gjennomgående endringer
  1. Flytte tekst
  2. Endre tekst
   Lister / emneord
   1. Skrive inn referanser
   2. Aktivere ("åpne") lister
   3. Oppdatere lister
   4. Importere lister
    Kobling til fulltekst
     
    Bruk av dataene utenfor EndNote
    Lage bibliografier (fra hele eller deler av basen)
    1. Stiler
    Samspill mellom tekstbehandler og EndNote
    1. Funksjoner i Word
    2. EndNote og andre tekstbehandlere
   5. Tips, råd og hjelp
    Hente programmet / installasjon
    Vanlige spørsmål / problemstillinger
    Kontakt oss for råd og hjelp