[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote7


Stiler

Stiler ("Output Styles") inneholder alle opplysninger om hvordan referansene skal presenteres i siteringer, referanselister, bibliografier og utskrifter. Disse opplysningene omfatter utvalg av felt, skriftsnitt og -størrelse, sorteringsrekkefølge, forkortelser og mye annet.

Heldigvis følger det en rekke forhåndsdefinerte stiler med programmet slik at vi slipper å gå gjennom hele denne prosedyren når vi skal bruke en stil. Skulle det likevel bli behov for å lage en stil som ikke er definert fra tidligere anbefales det på det sterkeste å endre en eksisterende stil i stedet for å lage en fra bunnen av.

En kan på et hvilket som helst tidspunkt endre til en annen stil.

Valg av stil i EndNote

  • Velg Output Styles under Edit-menyen
  • Dersom den ønskede stilen ikke ligger på hurtigmenyen som dukker opp velges Open Style Manager
    (Alle stiler som er krysset av i Style Manager vil vises på hurtigmenyen - sørg for at utvalget er i samsvar med dine med behov.)

Den valgte stilen vil gjelde for utskrift, lagring og visning.

Redigering av eksisterende stil i EndNote

  • Klikk på Edit-knappen i Style Manager (se over)

Visning av stiler i EndNote

  • Du kan veksle mellom Hide Preview og Show Preview helt nede i høyre hjørne av oversiktsbildet for et bibliotek.
    (Du må ha markert en referanse for at noe skal vises i forhåndsvisningen.)