[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote 7


Dersom du er helt i startfasen

En av styrkene til EndNote er at den er relativt grei å ta i bruk. Om du er helt i startfasen av arbeidet med EndNote anbefales det å konsentrere seg om to emner:

Legge referanser inn i basen
og
Bruk av dataene utenfor EndNote
 (med særlig vekt på Bruke EndNote i forbindelse med skriving av artikler ol.).

Når dette er på plass vil man lettere kunne gjøre seg nytte av alle de andre funksjonene i EndNote-programmet.