Ny nettside:

uib.no/ub

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote 7 : Legge inn referanser

Overføring av referanser fra PsycINFO til EndNote

Det finnes mulighet både for å søke direkte fra EndNote samt å lagre referanser fra PsycINFO som deretter importeres i EndNote.

Feil i overføringen: Det er oppdaget flere feil, blant annet med tidsskriftsnavn, årstall, volum og sidetall som legges i feil felt eller ikke overføres, uansett hvilken overføringsmåte man velger. Her må man rette mye for hånd etterpå.

Søk fra EndNote
En oppkoblingsfil for søking i PsycINFO er laget i stand av Universitetsbiblioteket for studenter og ansatte slik at EndNote kan brukes som grensesnitt for søking i basen. Oppkoblingsfilen heter: UB-PsycINFO (SP).enz og ligger i listen "Connection Files" i Endnote.
(Sitter man utenfor campus vil det være en løsning å koble seg opp via en Proxy-server.)
 

Direkte overføring av referanser fra PsycINFO
Søk frem og merk de referansene som er aktuelle å kopiere til EndNote.
Trykk på "Save". Velg "Export to Procite, EndNote or Reference Manager" og klikk OK.

Import fra PsycINFO
Søk frem og merk de referansene som er aktuelle å kopiere til EndNote.
Trykk på "Save". Velg "Save to disk", og kryss av for hvilke felt som skal være med. Husk å sørge for at "Short Labels" er valg som fortekst for feltene.

Ved import i EndNote velges rett filnavn/-plassering og under "Import Option" velges "PsycINFO (SP)".