Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X8

EndNote-funksjoner i Word

Det er lagt inn ekstra menyvalg i Word for at samarbeidet med EndNote skal gå best mulig. Alle nye valg i Word gjenspeiles i menyen. Noen innstillinger kan endres i Word mens andre må foretas i EndNote.

Under presenteres kort de ulike verktøyknappene. Funksjonene er delt i tre kategorier; Citations, Bibliography og Tools.

Citations-kategorien

 Insert Citation
 - Søk etter referanse (får opp et eget søkevindu for å finne referanser i åpent bibliotek)
[gjelder ved klikk på lupen]
Se mer om dette her
Find Citation
 - Samme som over
 Insert Selected Citation(s)
 - Setter inn merket/merkede referanse(r). (Disse må være merket i EndNote på forhånd.) 
  Insert Note
 - Setter inn note i dokumentet. Brukes kun for stiler der man ønsker noter inn i referanselisten.  
 Insert Figure
 - Søker etter referanser i EndNote som inneholder figurer/tabeller, og setter disse inn i Word-dokumentet
 Go to EndNote
 - Går til EndNote-programmet.
 Edit  & Manage Citation(s)
 - Rediger merket sitering (kan f.eks. legge til sidetall, fjerne år/forfatternavn ol. i en sitering i teksten) og tilhørende referanse i EndNote-biblioteket (se også neste punkt).
Se mer om denne funksjonen her
  Edit Library Reference(s)
 - Tar deg over i EndNote for å redigere den merkede referansen der.


Bibliography-kategorien

 Style
 - Her kan man velge hvilken stil dokumentet skal formateres etter. Stilene på listen er de man har merket som "favoritter" i EndNote-programmet.
Update Citations and Bibliography
 - Formaterer siteringer og referanseliste i henhold til valgt stil. Denne funksjonen benyttes dersom man har slått av automatisk formatering.
 Convert to Unformatted Citations
 - Avformatere siteringer og referanser i hele dokumentet eller den siteringen man evt. har markert. Merk at denne funksjonen også slår av automatisk formatering av referansene.
(Se litt mer om dette her)
Convert to Plain Text
 - Fjerner feltkodene som sørger for en kobling mellom Word og EndNote-basen.
[Det kan være smart å ta vare på en kopi av dokumentet med kodene intakt, da det ikke er mulig å gjenskape koblingene igjen etter at de er tatt vekk.]
Convert Reference Manager Citations to EndNote
- Konverterer Reference Manager-siteringer til EndNote-siteringer. Nyttig mulighet når man skal skifte fra Reference Manager til EndNote som referansehåndteringsverktøy.
(Se mer om dette her.)
 Convert Word Citation to EndNote
 - Konverterer en Word-sitering til en EndNote-sitering. Det frarådes å ha både Word-siteringer og EndNote-siteringer i samme dokument.
  Categorize References
- Her slår man av/på funksjonen for å overstyre oppsettet for kategorier som er definert i stilen (se under)
  Configure Categories
- Her kan man velge hvilke endringer man vil gjøre i forhold til oppettet for kategorier som er definert i stilen
Les mer om dette her 
  Turn Instant Formatting On/Off 
- Slår av/på funksjonen for automatisk formatering av siteringer og referanser.
Se neste menyvalg for oppsettet av funksjonen.
  Configure Instant Formatting
- Gir anledning til å definere hvordan den automatiske formateringen skal foregå. Menyvalget over slår funksjonen av/på.
Les mer om oppsett for funksjonen her
 Bibliography Preferences
 
- Ved å klikke på pilen nede til høyre under Bibliography vil man få opp en dialogboks med en rekke valg som angår formatering av dokumentet.
(Se litt mer om dette her)


Tools
-kategorien

 Export Traveling Library
 - Gir mulighet for å lagre alle siterte referanser i et EndNote-bibliotek (nytt eller eksisterende)
 Export Word Citations
 - Gir mulighet for å lage et EndNote-bibliotek av alle Word-siteringer i dokumentet
 Export Word Master List
 - Gir mulighet for å lage et EndNote-bibliotek av hovedlisten over referanser i Word
Preferences
 - Oppsett for fortløpende formatering av referanser.
 EndNote Help
 - Hjelpfunksjonen (i EndNote).

strekOffisiell side
Sist oppdatert 20.03.17 av ea.
til denne siden.