Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X9

 

Litt om denne veiledningen

Denne veiledningen er tenkt brukt som en oppsummering etter et EndNote-kurs, eller som en kort presentasjon av de viktigste funksjonene i EndNote-programmet.

Det er lagt opp til en samling av mange små sider i stedet for lange samlesider innen hvert tema. Dette for at man f.eks. skal kunne skrive ut det emnet man trenger og ha det lett tilgjengelig når man bruker EndNote.
Sidene er i fortløpende endring så det anbefales at man ved slik bruk av og til sjekker at man har en oppdatert utskrift.
Sidene som presenterer versjon X9 er i hovedsak illustrert med eksempler fra Windows 7 og Word 2016. Skjermbildene kan se litt annerledes ut på andre systemer, men funksjonene vil være de samme.

I tillegg til denne korte gjennomgangen finnes det en mer omfattende manual (på engelsk) som følger med programmet. I denne finner man svar på det aller meste.

Forslag til endringer, utvidelser eller rettelser tas i mot med stor takk. Disse bes sendt til: erik.arnesen@ub.uib.no

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 28.09.18 av ea.
til denne siden.