Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X8 : Verktøylinjer

Verktøyknapper for enkeltreferanser

I programvinduet for redigering av enkeltreferanser er det et sett med verktøyknapper. Funksjonene som er knyttet til knappene kan man også finne under sine respektive menyvalg. Merk at knappene bare er aktive/tilgjengelige når de er aktuelle. Man vil f.eks. ikke kunne bruke funksjonen Open File når referansen man ser på ikke har noen fil som vedlegg.

Feltet for å velge referansetype ligger rett under verktøylinjen:
 

Nytt i versjon X7 er muligheten for å velge om man ønsker visning av feltet for rangering. Valget for dette er plassert sammen med valget for visning av tomme felt:

De enkelte knappene på verktøyraden er:

Go to previous reference
- Går til forrige referanse i referanseoversikten
Go to next reference
- Går til neste referanse i referanseoversikten
Reference
- Viser innholdet i alle feltene til en referanse. Her kan man foreta endringer, sletting og tillegg av metadata.
Attached PDFs
- Viser PDF-filer som er knyttet til en referanse. Navnet på PDF-filen(e) vises i fanekortet/fanekortene.
Attach File
- Verktøy for å knytte filer til referansen. Bringer frem en dialogboks hvor man velger ønsket vedlegg.
Find Reference Updates
- Henter oppdatert informasjon om referansen fra nettet
(Se mer om automatisk oppdatering av referanser her.)
   Open Link
- Åpner nettleseren og går til lenken.
(Se mer om lenker i referanser her.)
   Open File
- Åpner filen som er vedlegg til referansen.
(Se mer om dette her.)
   Spell Check
- Aktiverer stavekontrollen
  Mark as Read / Mark as Unread 
Her kan man veksle mellom markering for lest / ulest referanse
(Grå sirkel oppe til venstre betyr at referansen er ulest.)
Attach Figure
- Setter inn figur/bilde som vedlegg til referansen
Format Bibliography
- Formaterer Word-dokumentet i henhold til valgte stil.
(Se mer om bruk av EndNote og Word her.)
Return to Word Processor
- Velg denne for å gå til Word-programmet.
(Se mer om bruk av EndNote og Word her.)
Font
 - Skrifttype
Size
- Skriftstørrelse
Bold
 - Fet skrift
Italics
- Kursivert skrift
Underline
- Understreket skrift
Plain
- Normal skrift
Superscript
- Hevet skrift
Subscript
- Senket skrift
Symbol Font
- Velger skrifttype Symbol (kan også velges under Font).
Change Case
- Verktøy for å endre typografien (store/små bokstaver) i et felt.
(Se mer om dette her.)

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 20.03.17 av ea.
til denne siden.