Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X8 : Verktøylinjer

Verktøyknapper for PDF-leser

Verktøylinjen for PDF-leseren vises når man klikker på fanekortet Attached PDFs (denne får samme navn som den vedlagte filen når man klikker på en referanse med et PDF-vedlegg).

Man får da vist eventuelt PDF-vedlegg til den markerte referansen.

PDF-filer vises med egne fanekort.
Merk at filnavnet kan endres ved import av PDF-filer.
(Les mer om Import av PDF-filer)
  Attach File...
- Legger (nok en) fil til referansen. Andre filtyper enn PDF vises kun med ikoner og navn i feltet File Attachments.
/ Open PDF / Close PDF
- Åpner / lukker PDF-filen (hvilken av de som vises er avhengig av om man har referansen eller PDF-filen fremme)
Save PDF
- Lagre endringer gjort i den viste PDF-filen
Print
- Skrive ut den viste PDF-filen
E-mail PDF
Starter e-postprogrammet og åpner en ny melding hvor referansen er limt inn i meldingsfeltet og PDF-filen er lagt til som vedlegg.
  Previous Page
- Bla til forrige side
  Next Page
- Bla til neste side
Go to
- Bla til en gitt side (skriv inn sidetall og trykk Enter-tasten)
  Zoom Out
- Zoomer ut et trinn på zoom-menyen (se under)
  Zoom In
- Zoomer inn et trinn på zoom-menyen (se under)
  Zoom
- Velg en størrelse å vise siden i (velg fra meny eller skriv inn et prosenttall)
  Rotate Counterclockwise
- Rotere 90 grader mot klokken
  Rotate Clockwise
- Rotere 90 grader med klokken
Sticky Note
- Oppretter en merknad på et gitt sted ("gul lapp")
Highlight Text
- Legger gul bakgrunn på markert tekst
  Underline Text 
- Understreker markert tekst
  Strikeout Text
- Overstreker markert tekst 
Find
- Søk etter tekst i PDF-filen
Find Previous
- Finn forrige forekomst av søkeordet (se over)
Find Next
- Finn neste forekomst av søkeordet (se over)

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 20.03.17 av ea.
til denne siden.