Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X8 : Verktøylinjer

Verktøyknapper for EndNote-bibliotek

Dette er knapper som er tilgjengelig når man står i oversiktsbilde over et EndNote-bibliotek. Knappene representerer de mest brukte funksjoner i denne delen av programmet. Alle funksjoner som ligger under disse knappene kan naturligvis også brukes via menyer.
Knappene er kun aktive/tilgjengelige dersom kommandoen er relevant. Det er f.eks. ikke mulig å bruke kommandoen Open Link dersom den markerte referansen ikke har noen lenke.

Local Library Mode
- Her vises kun egne referanser/grupper, og ikke alle gruppene for online-søk
Online Search Mode
- Dette valget benyttes når man vil søke i eksterne baser, og ikke overføre hele trefflisten til eget bibliotek automatisk. Egne referanser er ikke synlige i denne valget.
Integrated
- En kombinasjon av de to valgene under. Merk at ved søk i eksterne databaser via EndNote i denne visningen vil alle treff automatisk overføres til eget EndNote-bibliotek.
Bibliographic Output Style
- Her kan en velge hvilken stil som skal brukes.
(Se mer om stiler)
Copy to Local Library
- Når man står med en treffliste i Online Search Mode (se over), og har merket aktuelle referanser, kan man klikke på denne for å få de overført til lokalt EndNote-bibliotek
New Reference
- Klikk denne for å legge inn en referanse manuelt.
(Se mer om å legge inn referanser manuelt)
Online Search
- Klikk denne for å foreta et søk i ekstern base via EndNote.
(Se mer om søk via EndNote)
Import
- Brukes for å hente inn en fil som er lagret i en ekstern base.
(Se mer om import)
Export
- Brukes når en vil eksportere (deler av) EndNote-biblioteket.
Find Full Text
Søker etter fulltekstdokumenter for de(n) merked(e) referansen(e)
Open Link
- Åpner nettleseren og går til lenken i valgte referanse.
(Se mer om lenker i referanser)
Open File
- Åpner filen som er vedlegg til valgte referanse.
(Se mer om dette her.)
Insert Citation
- Setter inn de(n) merkede referansen(e) i Word-dokumentet.
(Se mer om bruk av EndNote og Word)
Format Bibliography
- Formaterer Word-dokumentet i henhold til valgte stil.
(Se mer om bruk av EndNote og Word)
Return to Word Processor
- Velg denne for å gå til Word-programmet.
(Se mer om bruk av EndNote og Word)
  Sync with EndNote Web
 - Synkroniserer EndNote-biblioteket med EndNote Web-biblioteket.
(Se mer om synkroniseringen)
  Share Library
- Inviterer andre til å ta del i eget bibliotek
 (Se mer om å dele bibliotek med andre)
  Activity Feed
-  Endringer gjort i et delt bibliotek
(Se mer om endringslogg i delt bibliotek)
Help
- Klikk for å hente frem hjelpefunksjonen i EndNote
Quick Search
- Brukes for å søke i (deler av) EndNote-biblioteket. Fra versjon X7 søkes det også i PDF-filer og egne notater i disse.
  Hide Search Panel / Show Search Panel
- Her kan man velge om man vil vise søkefeltene 

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 20.03.17 av ea.
til denne siden.