Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X9 : Legge inn referanser

Søk via EndNote

Søk i eksterne baser via EndNote er et enkelt alternativ når det ikke er viktig å beholde funksjonaliteten i basens originale grensesnitt. Metoden anbefales når man skal finne gitte (kjente) referanser. Den anbefales ikke for tematiske søk hvor man er ute etter referanser om et tema/emne.

Fremgangsmåte:

 • Sørg for å stå i Online Search Mode

 • Velg Online Search fra Tools-menyen (eller bruk knappen på  verktøy-raden)

 •  
 • Velg ønsket base fra listen som dukker opp

 •  
 • Når basen er valgt, kommer det opp en søkemeny. Valgene er tilpasset basen man skal søke i (se under)
   
 • Skriv inn søkekriterier og klikk Search

 •  
 • Treffene vises i et vindu for midlertidige referanser, og havner i gruppen som bærer den eksterne basens navn under Online Search-gruppene

 •  
 • Når man skal overføre referanser fra den eksterne basen til eget EndNote-bibliotek, merker man de ønskede referanser og klikker på knappen Copy to Local Library

 •  
 • Det er en god regel å avslutte med å sjekke at referansene ble korrekt overført

Se også:
Skrive inn referanser - Import - Direkte overføring fra baser

strekOffisiell side
Sist oppdatert 28.09.18 av ea.
til denne siden.