Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X8 : Ekstern bruk av data

Samspill mellom Word og EndNote

Bruk av EndNote sammen med Word kjennetegnes ved at dataene fra EndNote kobles sammen med tekstdokumentet, men de overføres ikke som ren kopiering. Det betyr i praksis at man har en kobling mellom de to programmene ved hjelp av koder i Word-dokumentet.

Koblingen mellom Word og EndNote ser litt ulik ut avhengig av hvilken Word-versjon man benytter. Selve funksjonene er imidlertid de samme.
Illustrasjonene under er hentet fra Word 2010.

Funksjoner i Word

Når EndNote installeres på maskinen vil Word få menyvalget EndNote X8 lagt til på menylinjen.

En ser der at funksjonene er delt i tre kategorier:

  • Citation som brukes til å sette inn og holde orden på siteringer
  • Bibliography som brukes når man vil formatere litteraturliste og eller behandle formatering av dokumentet
  • Tools som inneholder funksjoner for å hente ut referanser fra Word, oppsett av EndNote og hjelpefunksjonen

De viktigste / mest brukte funksjonene er:

Søk etter referanse (får opp et eget søkevindu for å finne referanser i åpent bibliotek)
Sett inn merket/merkede referanse(r). (Må ha merket disse i EndNote på forhånd.)
Formater sitering og referanseliste (i henhold til valgt stil)
Rediger enkeltreferanse Kan f.eks. legge til sidetall, fjerne år/forfatternavn ol. i en sitering i teksten.
Nytt i versjon X6 er at dette også gjelder referanser i fotnoter.
Avformatere siteringer og referanser i hele dokumentet eller den siteringen man evt. har markert.
(Se litt mer om dette her)
Fjerner feltkodene som sørger for en kobling mellom Word og EndNote-basen.
[Det blir opprettet et nytt dokument uten koder. Husk å ta vare på det originale dokumentet ettersom det ikke finnes en enkel måte å få tilbake kodene igjen når de først er fjernet.]

 Se her for en beskrivelse av EndNote-funksjoner i Word

strekOffisiell side
Sist oppdatert 17.01.18 av ea.
til denne siden.