Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X9 : Ekstern bruk av data

Samspill mellom PowerPoint og EndNote

Man kan hente data fra et EndNote-bibliotek og sette de inn i et lysbilde i PowerPoint som enten sitering eller referanse. Merk at siteringen/referansen formateres i henhold til stilen som var valgt i PowerPoint da dataene ble satt inn og de blir satt som ren tekst. De følgelig ikke oppdateres/endres om stilen byttes på et senere tidspunkt. Ei heller vil eventuelle endringer i EndNote-biblioteket på et senere tidspunkt påvirke siteringen/referansen i lysbildet.

Menylinje

Når EndNote installeres på maskinen vil PowerPoint få menyvalget EndNote X8 lagt til på menylinjen.

 

En ser der at funksjonene er delt i fire kategorier:

  • Citations som brukes til å sette inn siteringer
  • References som brukes til å sette inn referanser
  • Formatting som brukes for å velge stil
  • Tools som bringer en over i EndNote-programmet

De enkelte funksjonene er:

  Sett inn sitering (Insert Citation)
Får opp et eget søkevindu for å finne en referanse i det åpne EndNote-biblioteket. Den settes inn som en sitering.
Se her for flere alternativer
  Sett inn merkede sitering(er) (Insert Selected Citations(s))
Setter inn merket/merkede referanse(r) i EndNote-biblioteket som sitering(er) i lysbildet.
  Sett inn referanse (Insert Reference)
Får opp et eget søkevindu for å finne en referanse i det åpne EndNote-biblioteket. Den settes inn som en referanse.
  Sett inn merkede referanse(r) (Insert Selected References)
Setter inn merket/merkede referanse(r) i EndNote-biblioteket som referanse(r) i lysbildet.
  Stil (Style)
Her velges stilen som fremtidige siteringer og referanser formateres i henhold til. Merk at tidligere innsatte siteringer/referanser ikke blir påvirket av dette valget.
(Se mer om stiler her)
  Gå til EndNote (Go to EndNote)
Går til selve EndNote-programmet. Det vil startes dersom dersom dette ikke er gjort på forhånd.
  EndNote-hjelp (EndNote Help)
Går til selve EndNote-programmet og viser hjelpesidene. EndNote vil startes dersom dersom dette ikke er gjort på forhånd. 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 28.09.18 av ea.
til denne siden.